Browsing: cứu trợ

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

Ngày chủ nhật 20 tháng 7 năm 2013, tiếp nối việc vận động quyên góp cứu trợ đồng bào Việt Nam bị bão lụt của các đơn vị GĐPT Chánh Trí, Chánh Kiến ngày 13/7/2013, đến lượt các đơn vị GĐPT Miền Quảng Đức Hoa Kỳ gồm: GĐPT Liên Hoa, GĐPT Huệ Quang & GĐPT Thiền Quang xuống đường để quyên góp cứu trợ…

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa (Miền Trung, Hoa Kỳ) đã đáp lời “THƯ KÊU G ỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT” của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, xuống đường tại các khu thương mãi Việt Nam thuộc hai thành phố Arlington và Grand Prairie, Texas, lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt Việt Nam…

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

Thực hiện phương châm ”Từ bi cứu khổ ” của đạo Phật, cũng như tinh thần ”Lá lành đùm lá rách ” của dân tộc chúng ta; theo Thư Kêu Gọi Yểm Trợ của các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ đã phát động cuộc xuống đường quyên góp gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam…

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

Hưởng ứng “Thư kêu gọi cứu trợ bão lụt” ngày 5.10.2013 của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, vào ngày 20.10.2013, GĐPT Linh Mụ thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ đã mở đợt lạc quyên cứu trợ khẩn cấp để chuyển tịnh tài, tịnh vật về trợ giúp đồng bào miền Trung Việt Nam…

Thông tri - Cáo tri
0

Học từ bi mà không thực hành thì tình thương sẽ không lớn; học bố thí mà không làm thì mãi mãi không mở rộng tấm lòng; xi6ẻn dương mục đích của GĐPT không phải bằng lý thuyết, câu chữ mà phải bằng hàng động. Có “hành” thì chúng ta mới hãnh diện với tinh thần áo lam truyền thống và tâm nguyện của mình…