Browsing: Trại văn chương

Trại văn chương
0

Có người vẫn tin rằng hoa vô ưu chỉ là một loài hoa trong tâm tưởng và không có thật. Cũng như sự “vô ưu” (không buồn phiền) tuyệt đối là không thể có. Còn em, em có tin rằng trên thế gian này có một loài hoa tên là “vô ưu” không?..

Trại văn chương
0

…Cảm hứng về Phật giáo đã mang đến cho nền văn học nhiều tác phẩm kinh điển để đời. Ở Việt Nam thời Trung đại, văn học Phật giáo là một trong những luồn mạch chính, khơi nguồn cho dòng văn học viết Việt Nam chảy mãi đến hôm nay. Trong dòng chảy đó, có tác phẩm luận thuyết triết lý Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của danh nhân văn hoá Ngô Thì Nhậm…

1 5 6 7