Browsing: Phật Giáo Việt Nam

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Một báo cáo rằng các vụ bắt giữ vẫn tiếp tục vào ngày 11 tháng 6 tại Đà Nẵng và Huế. Tôi nghĩ sẽ là điều đáng tiếc nhất nếu chính quyền trả thù những người tham gia vào các cuộc biểu tình gần đây…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Sau cuộc nói chuyện đầu tiên với các Phật Tử vào tuần trước, tình hình đã nhanh chóng lắng xuống ở Huế, sau đó Chính phủ Việt Nam quyết định rằng nguy hiểm đã qua và họ có thể thoát khỏi việc tái khẳng định những nhượng bộ nhỏ…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Những yêu cầu của Phật Giáo cho đến nay là hợp lý. Trên thực tế, Chính phủ Việt Nam đã đi gần hết chặng đường để gặp họ. Điều cần thiết là Chính phủ Việt Nam phải tuyên bố rõ ràng và kiên quyết tuân thủ quyết định đó trước khi quá muộn…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Một nhóm lớn các sinh viên ủng hộ Phật Giáo hiện đã hình thành hàng rào xung quanh chùa và từ chối cho bất kỳ ai vào. Các sinh viên đã giương cao biểu ngữ viết bằng tiếng Anh nói rằng “Vị tu sĩ Phật Giáo này đã tự hỏa táng mình…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Vài ngày sau cuộc thảm sát ở Đài phát thanh Huế, bản phúc trình này được Sở Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ trình lên các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ – trong đó có Tổng thống Mỹ, Phó tổng thống Mỹ, nhiều Bộ trưởng trong Nội các Chính phủ, và các cấp cao nhất về quốc phòng và tình báo…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Các điện văn trao đổi giữa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Huế, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington dưới đây đã được chuyển đạt ngay sau đêm xảy ra biến cố tại đài phát thanh Huế 8/5/1963. Thư Viện GĐPT trích lại từ nguồn tài liệu “FRUS” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ…

Phật Giáo Việt Nam
0

Câu hỏi mà mọi người Phật Tử chúng ta hằng ôm ấp hẳn là: “Kinh nghiệm Phật Giáo thời Lý-Trần còn có giá trị gì cho hoàn cảnh hiện tại và tương lai xứ sở không? Về phương diện văn hóa, người Phật Tử Việt Nam thấy có thể làm việc gì để góp vào nỗ lực chung của những người yêu nước…

1 2 3 4 13