Lễ lược truyền thống

(Đang tiếp tục cập nhật…)

I/ TRAI KỲ (Âm lịch):

Nhị trai (mỗi tháng 2 ngày) 1, 15 (rằm).
Tứ trai (mỗi tháng 4 ngày) 1, 14, 15, 30 (29 nếu tháng thiếu).
Lục trai (mỗi tháng 6 ngày) 1, 8, 14, 15, 23, 30 (29 nếu tháng thiếu).
Thập trai (mỗi tháng 10 ngày) 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (tháng thiếu thì kể cả ngày 27).
Nhất nguyệt trai (mỗi năm 1 tháng) Tháng 1 (giêng); tháng 4; tháng 7 hay tháng 10.
Tam nguyệt trai (mỗi năm 3 tháng) Tháng 1 (giêng), tháng 7, tháng 10.
Tứ nguyệt trai (mỗi năm 4 tháng) Tháng 1 (giêng), tháng 4, tháng 7, tháng 10.
Trường trai (suốt đời) Cả năm.

II/ LỄ – VÍA PHẬT GIÁO

 • Theo Âm lịch:
01-01 Vía Di Lặc Tôn Phật.
TẾT NGUYÊN ĐÁN.
15-01 TẾT THƯỢNG NGUYÊN (Tết Nguyên Tiêu).
08-02 Vía Phật Thích Ca xuất gia.
Vía Tôn Giả A-nan-đà
15-02 Vía Phật Thích Ca nhập diệt.
19-02 Vía Quan Thế Âm Bố Tát đản sanh.
21-02 Vía Phổ Hiền Bồ Tát đản sanh.
06-03 Vía Ca Diếp Tôn Giả.
16-03 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát.
04-04 Vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
08-04 Vía Phật Thích Ca đản sanh.
15-04 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.
23-04 Vía Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo.
28-04 Vía Dược Sư lưu Ly Quang Vương Phật đản sanh.
13-05 Vía Già Lam Thánh Chúng.
03-06 Vía Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên.
19-06 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo.
13-07 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát.
15-07 ĐẠI LỄ VU LAN.
Vía Mục Kiền Liên Tôn Giả.
TẾT TRUNG NGUYÊN.
30-07 Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát.
08-08 Vía A Nan Đà Tôn Giả.
19-09 Vía Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia.
30-09 Vía Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thành đạo.
15-10 TẾT HẠ NGUYÊN.
17-11 Vía Phật A Di Đà.
08-12 Vía Phật Thích Ca thành đạo.
NGÀY KỶ NIỆM TIỀN BỐI HỮU CÔNG. (Quyết định số 0179-VHĐ/VP/QĐ ngày 16.12.1969 GHPGVNTN).

 • Theo Dương lịch:
20-08 LỄ KỶ NIỆM PHÁP NẠN.

III/ LỄ LƯỢT TRUYỀN THỐNG GĐPT:

 • NGÀY TRUYỀN THỐNG:

Kỷ niệm thành lập G.Đ.P.T.V.N
Lễ Hiệp Kỵ toàn quốc 7-3 ÂL (Húy nhật Cư Sĩ Sáng Lập Viên Tâm Minh – Lê Đình Thám).
Ngày Dũng (Ngành Thiếu Nam) 8-2 ÂL (Vía Bổn Sư xuất gia).
Ngày Hạnh (Ngành Nữ) 19-6 ÂL (Vía Quán Thế Âm thành đạo).
Ngày Hiếu (Ngành Đồng) 15-7 ÂL (Lễ Vu Lan).
Ngày Nguyện (Ngành Thanh) 17-11 ÂL (Vía Đức A Di Đà).
Lễ Lên Đoàn 8-2 ÂL (Vía Bổn Sư xuất gia).
Thi Vượt Bậc, Lễ Thọ Cấp 8-12 ÂL (Vía Bổn Sư thành đạo).

 • LỄ HIỆP KỴ: (Âm lịch)

Tháng 1 28-01 ÂL Khu vực Tây Nam Phần.
Tháng 2
Tháng 3 07-03 ÂL Hiệp Kỵ toàn quốc.
Tháng 4 22-04 ÂL  * Hiệp Kỵ các Tác Viên Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (thuộc Thanh Niên Phật Tử Thiện Chí Vụ – Tổng Vụ Thanh Niên G.H.P.G.V.N.T.N).
Tháng 5
Tháng 6 19-06 ÂL Tỉnh Lâm Đồng.
19-06 ÂL Thành phố Biên Hòa (+ Huyện Long Thành, Đồng Nai).
Tháng 7 07-07 ÂL Tỉnh Đồng Nai.
10-07 ÂL Tỉnh Phú Yên.
14-07 ÂL Tỉnh Quảng Trị.
17-07 ÂL Tỉnh Bình Phước.
23-07 ÂL Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
30-07 ÂL Miền Quảng Đức (BHD Quảng Đức – Sài Gòn).
Tháng 8 07-08 ÂL Tỉnh Khánh Hòa.
07-08 ÂL Tỉnh Phước Long.
20-08 ÂL Tỉnh Darlak.
Tháng 9 19-09 ÂL Tỉnh Bình Long.
Tháng 10 15-10 ÂL Tỉnh Bình Thuận.
Tháng 11 17-11 ÂL Tỉnh Bình Định.
17-11 ÂL Tỉnh Gia Định.
17-11 ÂL Tỉnh Ninh Thuận.
17-11 ÂL Thị xã Cam Ranh.
Tháng 12 08-12 ÂL Tỉnh Thừa Thiên.
08-12 ÂL Tỉnh Quảng Nam.
08-12 ÂL Thành phố Đà Nẵng.
08-12 ÂL Tỉnh Quảng Ngãi.

IV/ HÚY NHẬT – KỴ NHẬT (Âm lịch)

Chư Thánh Tử Đạo – Lịch Đại Tổ Sư
Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam – Ân Sư GĐPTVN
Cư Sỹ Phật Giáo Hữu Công – Sáng Lập Viên, Bảo Trợ Viên,
Cố Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam
.

 • THÁNH TỬ ĐẠO:

07-04 Huynh Trưởng GĐPT Viên Lạc – Phạm Gia Bình (vị pháp thiêu thân 6/4/1993).
07-04 Phật Tử Diệu Huỳnh – Nhất Chi Mai (vị quốc thiêu thân 16/5/1967).
11-04 Đoàn Sinh GĐPT Không Gian – Nguyễn Thị Vân (vị pháp thiêu thân 31/5/1966).
14-04 8 Thánh Tử Đạo đầu tiên của mùa Pháp Nạn PGVN (bị thảm sát tại Đài Phát Thanh Huế 7/5/1963).
17-04  Huynh Trưởng GĐPT Tâm Khiết – Phan Duy Trinh (bị sát hại 8/6/1955).
20-04 Bồ Tát Thích Quảng Ðức (vị pháp thiêu thân 11/6/1963).
15-06 Ðại Đức Thích Nguyên Hương (vị pháp thiêu thân 4/8/1963).
24-06 Ðại Đức Thích Thanh Tuệ (vị pháp thiêu thân 13/8/1963).
26-06 Ni Cô Thích nữ Diệu Quang (vị pháp thiêu thân 15/8/1963).
27-06 Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu (vị pháp thiêu thân 16/8/1963).
06-07 Đoàn Sinh GĐPT Diệu Nghiêm – Quách Thị Trang (vị pháp hy sinh 25/8/1963).
14-07 Huynh Trưởng GĐPT Hạnh Minh – Hồ Tấn Anh (vị pháp thiêu thân 2/9/2001).
02-09 Ðại Đức Thích Quảng Hương (vị pháp thiêu thân 5/10/1963).
11-09 Ðại Đức Thích Thiện Mỹ (vị pháp thiêu thân 27/10/1963).
18-09 Huynh Trưởng GĐPT Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường (vị pháp thiêu thân 2/11/2012).
24-12 Huynh Trưởng Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi (vị pháp thiêu thân 26/1/1965).

 • LỊCH ĐẠI TỔ SƯ:

21-01 Tổ Phước Huệ (Quốc Sư Việt Nam; Chứng Minh Ðạo Sư Hội Phật Giáo Trung Phần).
30-01 Tổ Khánh Anh (Thượng Thủ GHTG Việt Nam niên khóa II, Pháp Chủ GHTG Nam Việt niên khóa III).
01-02 Tổ Minh Đăng Quang (Khai Sơn Hệ Phái Tăng Già Khất Sỹ Việt Nam).
14-02 Tổ Khuông Việt (Quốc Sư – Tăng Thống đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam).
03-04 Tổ Tuệ Tạng (Thượng Thủ Giáo Hội Tăng già Toàn Quốc VN niên khóa I).
15-05 Tổ Vạn Hạnh (Quốc Sư Việt Nam).
19-06 Tổ Khánh Hòa (Sơ Tổ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền Nam).
06-08 Tổ Huệ Viễn (Sơ Tổ Tịnh Độ Tông).
05-10 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma (Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa; Tổ Thiền Tông thứ 28 Ấn Độ).
19-10 Tổ Nguyên Thiều (Tổ thứ 33 Lâm Tế Chánh Tông).
01-11 Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử).
Tổ Huệ Quang (Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt niên khóa I).
07-11 Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh).
21-11 Tổ Liễu Quán (Sơ Tổ Thiền Phái Liễu Quán).
08-12 Tổ Vĩnh Nghiêm (Thiền Gia Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt).

 •  CAO TĂNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM – ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

05.01 Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Đệ II Tăng Thống GHPGVNTN.
13.01 Hòa Thượng Thích Đức Tâm – Phó Đại Diện kiêm Đặc Ủy Hoằng Pháp GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên; Cố Vấn Giáo Lý GĐPT tỉnh Thừa Thiên.
22.01 Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết – Đệ I Tăng Thống GHPGVNTN.
12.02 Hòa Thượng Thích Tâm Thanh – Giảng Sư Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN; Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN.
01.03 Hòa Thượng Thích Trí Thủ – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (NK V, VI).
04.03 Hòa Thượng Thích Chánh Trực – Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị.
19.03 Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên – Đệ I Ni Trưởng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam.
21-03 Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ III Tăng Thống GHPGVNTN.
14-04 Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Đệ II Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
20-04 Ni Sư Thích Nữ Thể Quán – Giám Luật Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên.
02-06 Hòa Thượng Thích Quang Thể – Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
03-06 Hòa Thượng Thích Huyền Quang – Đệ IV Tăng Thống GHPGVNTN.
23-06 Ni Sư Thích Nữ Hải Triều Âm – Ân Sư GĐPTVN; Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN.
15-07 Hòa Thượng Thích Minh Châu – Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh; Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.
22-08 Ni Sư Thích Nữ Diệu Không – Đồng sáng lập Hội An Nam Phật Học; Sáng lập các Ni viện, Ni trường của Ni giới, các Cô Nhi Viện – Ký Nhi Viện của Phật Giáo Việt Nam.
12-09 Hòa Thượng Thích Long Trí – Đặc Ủy Thanh Niên GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam; Đoàn Sinh Đoàn Đồng Ấu Phật Tử.
15-09 Hòa Thượng Bích Không – Thích Giác Phong – Giám Đốc Phật Học Viện Báo Quốc – Huế; Cố Vấn Tối Cao Tỉnh Hội Phật Học Khánh Hòa; Kế thế kiến lập Phật Học Viện Trung Phần.
17-09 Hòa Thượng Thích Thiện Minh – Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
09-10 Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Đệ I Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
21-10 Hòa Thượng Thích Hộ Giác – Phó Tăng Thống GHPGVNTN, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.
07-11 Hòa Thượng Thích Trí Quang – Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
20-12 Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN.

 • CƯ SỸ HỮU CÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM:

15.03 Cư Sỹ Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN – Thành Viên Sáng Lập Hội Phật Học Nam Việt.
15.06 Cư Sỹ Thiều Chửu NGUYỄN HỮU KHA – Đồng Sáng Lập Viên Hội Bắc Kỳ Phật Giáo.
27.09 Cư Sỹ Chơn An LÊ VĂN ĐỊNH – Chánh Hội Trưởng Tổng Trị Sự Hội Việt Nam Phật Học Trung Phần; Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

 • SÁNG LẬP VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

28.01 Huynh Trưởng Nguyên Hùng Võ Đình Cường (1918-2008) – Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.
07-03 Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897-1969) – Sáng Lập Viên GĐPTVN.
15-07 Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918-2012) – Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.

 • CỐ VẤN – BẢO TRỢ VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 • ĐOÀN VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUÁ CỐ:

01-01 HTr. Tâm Đạo PHẠM TRUNG KHÁNH (1940-2002) – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
02-01 HTr. Tâm Đồng PHẠM NHƯ CẨN (1933-2017) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu; Nguyên Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị.
09-02 HTr. Hồng Liên PHAN CẢNH TUÂN [Tỳ-kheo Thích Phổ Hòa] (1928-2011) – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPTVN Tại Hải Ngoại; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Định Tường (1964).
24-02 HTr. Nguyên Lam LA THÀNH TỴ (1933-2019) – Nguyên Ủy Viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng.
27-02 HTr. Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU (1930-2009) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại; Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
10-03 HTr. Nguyên Định BỬU ẤN (1940-2007) – Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng; Sáng Lập Viên Đoàn Kinh Nhạc.
11-03 HTr. Như Tâm NGUYỄN KHẮC TỪ (1928-1993) – Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
14-03 HTr. Viên Lạc PHẠM GIA BÌNH (1950-1993) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam; Gia Trưởng GĐPT Liên Hoa, Massachusetts, Hoa Kỳ.
09-04 HTr. Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG (1927-2013) – Ủy Viên Oanh Vũ Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Lạt.
11-04 ĐS. Không Gian NGUYỄN THỊ VÂN (1949-1966) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam; Đoàn Sinh Thiếu Nữ GĐPT Thành Nội, Huế.
23-04 HTr. Tâm Lạc NGUYỄN VĂN THỤC (1927–2007) – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
04-05 HTr. Không Liên HOÀNG THỊ THẢO (1930-1994)- Q. Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
07-05 HTr. Nhật Thường NGUYỄN QUANG TÚ (1929–2000) – Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Ðịnh.
21-05 HTr. Bổn Đồng PHẠM LỢI (1935–2012) – Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Tuy; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận.
03-06 HTr. Chí Pháp NGUYỄN THANH QUANG (1933-2017) – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu; Đồng Sáng Lập Viên GĐPT Chánh Tín tại Hòa Lan (Nederland).
21-06 HTr. Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO – Cựu Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ.
23-06 HTr. Hải Triều Âm NGUYỄN THỊ NI [Ni Sư Hải Triều Âm] (1920-2013) – Nguyên Ủy Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Bắc Việt.
23-06 HTr. Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU (1927-2011) – Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.
26-06 HTr. Tâm Linh PHAN VĂN LÊ (1938–2019) – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
06-07 ĐS. Diệu Nghiêm QUÁCH THỊ TRANG (1948-1963) – Đoàn Sinh Thiếu Nữ GĐPT Minh Tâm, Miền Vĩnh Nghiêm.
14-07 HTr. Phổ Minh TRƯƠNG CÔNG OAI (1940-2013) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
14-07 HTr. Hạnh Minh HỒ TẤN ANH (1930-2011) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam; Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam tại huyện Duy Xuyên.
23-07 HTr. Tâm Phát VÕ VĂN PHÁC – Phụ Tá Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
06-08 HTr. Tâm Khuyến NGÔ VĂN MÃO (1923-1993) – Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Lạt; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa.
06-08 HTr. Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH (1932-2011) – Ủy Viên Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
06-08 HTr. Quảng Pháp VŨ NHƯ THIẾT (1934-2015) – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Kontum.
10-08 HTr. Quảng Nghị HUỲNH KIM XÃO (1933-2009) – Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng.
13-08 HTr. Tâm Dũng NGUYỄN ĐỨC NGA (1940-2004) – Ủy Viên Nội Vụ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
02-09 HTr. Nguyên Y LƯƠNG HOÀNG CHUẨN (1920-1976) – Q. Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
12- 09 HTr. Nguyên Ngộ TRẦN QUANG HẢI (1921-2009) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak.
14- 09 HTr. Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ (1918-2011) – Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Liễu Quán; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
18- 09 HTr. Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG (1973–2012) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, Huynh Trưởng GĐPT Pháp Hoa, Lâm Đồng.
07-10 HTr. Nguyên Kiên HOÀNG XUÂN THIÊN (1923-2012) – Nguyên thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên; Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.
08-10 HTr. Tâm Châu NGUYỄN TRƯNG (1942-2003) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh.
15-10 HTr. Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ (1927-2013) – Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Khuông Việt.
16-10 HTr. Tâm Đạt NGUYỄN VĂN BẠO (1914–1992)- Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam.
01-12 HTr. Quảng Hội LÊ CAO PHAN (1923-2014) – Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (tác giả bài giáo ca Phật Giáo Việt Nam).
24-12 HTr. Nguyên Thường ĐÀO THỊ YẾN PHI (1948-1965) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam; Đoàn Phó Đoàn Oanh Vũ Nữ GĐPT Chánh Quang, Khánh Hòa.
26-12 HTr. Tâm Chánh HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913-1989) – Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

Trang đang cập nhật…

(Do thông tin về thời gian các ngày lễ, húy, kỵ… này là rất quan trọng nên để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, chúng tôi sẽ cố gắng truy cứu kỷ càng do đó việc cập nhật có thể khá chậm, ngưỡng mong Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên GĐPT và Quý Bạn Đọc hoan hỷ).